Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Baslangiç sayfasi » Katalog » KITAP » Türk Devrim Tarihi Sizin kontonuz | Ürün sepeti | Kasa
Ankara 1922
Ankara 1922 Yazar: Leonıd-Frıedrıch Yayinevi: Kaynak yayınları

Amacımız daha çok, orada gördüklerimize ve işittiklerimize dayanarak, bir devrimin bugün doğuda nasıl yürüdüğünü anlatmak... Avrupa'nın eski güçleri, Amerika, yerli burjuvazi, köylü ve işçi hareketleri, Sovyet Rusya, işte yakındoğuda yaşam üflemiş olan beş kuvvet, yarının bu Ankara'sı Kemalist Türkiye'nin sembolüdür. Paylaşım savaşının yok ettiği eski Türkiye'nin yıkıntıları üzerinde yeni bir  Türkiye gelişmektedir. Hükümetin başında, üç yıldır Yunanistan'a ve İngiltere'ye karşı ümitsiz bir savaş veren ve birlikleri tam şu sıralarda büyük bir saldırıya başlayan Mustafa Kemal var.

 

5,00 EUR
1 x 'Ankara 1922' siparis
Masonlar Dinleyiniz
Masonlar Dinleyiniz Yazar: Mahmut Esat Bozkurt Yayinevi: Kaynak yayınları

Bu eserde yer alan yazılar, M.E. Bozkurt'un masonlara karşı kişisel tutumunu değil Kemalist iktidarın ortak tutumunu ortaya koymaktadır. Nitekim Bozkurt'un, 1931'de yazılarıyla masonlara karşı başlattığı kampanya, bizzat Mustafa Kemal tarafından yönlendirilmiştir. Bozkurt'un masonlarla ilgili bilgilenmesi için ona kitaplar veren Mustafa Kemal "bunu güzelce mütalaa et, bir önergeyle Halk Partisi grup başkanlığına ver, grupta bunlara şiddetli hücum yap ve grupça kapanmasına önayak ol" demiştir. Kemalist iktidarın masonlara karşı yürüttüğü bu faaliyetin sonunda, Türkiye Mason Derneği'nin bütün malları Halkevleri'ne bağışlanmış; 1935'te dernek kapatılmıştır.

5,00 EUR
1 x 'Masonlar Dinleyiniz' siparis
Şark Raporu
Şark Raporu Yazar: Celal Bayar Yayinevi: Kaynak Yayınları

Cumhuriyet'in Gözüyle Kürt Meselesi dizisi, Kemalist Devrim'in Doğu'ya ve Kürt meselesine bakışını tarihi belgelere dayanarak aktarmayı amaçlıyor. Dizinin ilk kitabı olarak, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Şark Raporu'nu sadeleştirerek yayınladık. Celal Bayar İktisat Bakanı olduğu dönemde hazırladığı raporda, bölgenin gelişmesi, İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer yerlerindeki pazarlara bağlanması için yapılması gerekenleri büyük bir titizlikle inceliyor. Şark Raporu'nda, bölgeyi ve ülkeyi geliştirmek için zamanla yarışan Kemalist Devrim'in, Kürt Meselesi'ne bakışı ile ilgili de son derece önemli ipuçları yer alıyor.

5,00 EUR
1 x 'Şark Raporu' siparis
Milli Mücadelede Erzurum
Milli Mücadelede Erzurum Yazar: Cevat Dursunoğlu Yayinevi: Kaynak yayınları

Bu kitap Mondros Ateşkesi'nden Erzurum Kongresi'nin sonuna kadar geçen olayları içermektedir.Yazar, kitabında ele aldığı olayları olduğu gibi anlatmakta ve belgelere bağlamaktadır. Kitapta yer alan konu başlıkları ve Kurtuluş Savaşı1 mızın önemli belgelerinden bazıları şunlardır: Doğu Anadolu'da Durum... Erzurum Örgütleniyor... Erzurum Müdafaai Hukukunun Kurulması... Ordu ile İlk Temas... Kars'taki Mücadele... Kâzım Karabekir Paşa Erzurum'da... Mustafa Kemal Paşa Samsun'da... Erzurum'a Gelen Yabancı Heyetler... Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da... Erzurum Kongresi Kararları... Erzurum Kongresi Beyannamesi...................

6,00 EUR
1 x 'Milli Mücadelede Erzurum' siparis
Atatürk'ün Armstrong'a Cevabı
Atatürk'ün Armstrong'a Cevabı Yazar: Sadi Borak Yayinevi: Kaynak yayınları

Atatürk, H.C. Armstrong adlı yazarın Bozkurt adlı kitabının Batı'da çok satması üzerine, 1932 yılında Necmeddin Sadak'ı çağırır ve kitaptaki yanlışlar ve çarpıtmalara ilişkin cevaplarını Sadak'a dikte ettirir. Necmeddin Sadak, bu cevaplan aynı yıl Ak ş am gazetesinde yayımlar, Armstrong'un kimliği hakkında da bir araştırma yapılır ve şu gerçek ortaya çıkar: Armstrong, işgal altındaki istanbul'da görevli bir ingiliz istihbarat Yüzbaşısıdır. Görevi ise; istanbul-Anadolu bağlantısını kesmek, istanbul'daki cephanelikleri korumak, yakalananları kurşuna dizdirmek vb. dir.Ulusal Kurtuluşçuları kurşuna dizdiren Armstrong eline bu kez kalem almıştır. Zafer öyle görkemlidir ki, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyeti karalaması mümkün değildir. Hedefe, Atatürk konulmuştur...

6,00 EUR
1 x 'Atatürk'ün Armstrong'a Cevabı' siparis
Liberalizm Masalı
Liberalizm Masalı Yazar: Mahmut Esat Bozkurt Yayinevi: Kaynak yayınları

Kemalist Devrim'in kurmay kadrosunda seçkin bir yeri olan Mahmut Esat Bozkurt bu kitabında, liberalizmi köklü bir şekilde eleştirmekte; liberal ekonomilerin ilerleme halindeki milletlerin ekonomisine çok fenalıklar yapacağını, kuvvetlilerin esiri haline getireceğini, buhranlara ve amele kitlelerinin ıstıraplarına sebep olacağını belirtmektedir.

6,00 EUR
1 x 'Liberalizm Masalı' siparis
Türk İhtilalinde Vatan Müdafaası
Türk İhtilalinde Vatan Müdafaası Yazar: Mahmut Esat Bozkurt Yayinevi: Kaynak Yayınları

Kemalist Devrim'in kurmay kadrosu ve düşünürleri arasında seçkin bir yeri olan Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'ün önerisiyle, 1934'te üniversite gençliğine Türk devrimini anlatmak üzere İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde İnkılap Tarihi Dersleri verdi. Bu kürsü "inkılap aşkı ve imanının kürsüsü oldu. Bozkurt, bu dersleri, 3 Eylül 1934'te İzmir Halkevi'nde verdiği konferanslarda tekrarladı.Bu kitabın esasını oluşturan, "Türk İhtilali'nde Vatan Müdafaası" adlı kitapçık İzmir'deki bu konferanslardan birinin başlığıdır. Kitaba ayrıca Bozkurt'un vatan savunmasına ilişkin 1921 ve 1941 yılları arasında Anadolu'da Yenigün, Yeni Asır ve Ulus gazetelerinde yayımlanan yazılan ve TBMM Gizli Celse Zabıtlan'nda yer alan konuşmaları da eklenmiştir. Kitap böylece, Türkiye'nin vatan savunması sürecini yansıtmaktadır.

6,00 EUR
1 x 'Türk İhtilalinde Vatan Müdafaası' siparis
Hedef Gelibolu
Hedef Gelibolu Yazar: Oğuz Akay Yayinevi: Truva Yayınları

Churchill İngiltere'nin yalnız deniz kuvvetleri ile kendini savunabileceğini iddia etmiş; Enver Paşa, "Günümüzde hiçbir devlet kusursuz bir orduya sahip olmadan varlığını koruyamaz" demişti. Enver Paşa, şimdi Çanakkale Savaşı'nı Churchill ile arasındaki eski bir hesabın rövanşı olarak görüyordu. Churchill'in ona ibret dersi vermek için Çanakkale'ye donanmayı yolladığına samimiyetle inanmıştı ve "Gelsinler bakalım, gelecekleri varsa, görecekleri de var" diyordu.

7,00 EUR
1 x 'Hedef Gelibolu' siparis
Kurtuluş Savaşı ve Lozan
Kurtuluş Savaşı ve Lozan Yazar: Komintern Belgeleri Yayinevi: Kaynak yayınları

Doğu Perinçek, Komünist Enternasyonal'in 1919 yılından 1943'e kadar çıkardığı bütün Almanca yayınları, teorik organları, haber dergilerini, kongre tutanaklarını, kararları, raporları ve diğer belgeleri sayfa sayfa tarayarak Türkiye üzerine yazılmış yazı ve bölümleri saptadı. Beş kitap olarak yyınladığımız Komüntern Belgelerinde Türkiye dizisi bu titis çalışmanın ürünü. Bu ilk kitap, 1920'den Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemin yazılarını içeriyor. Komintern, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'i nasıl değerlendirdi? Kurtuluş Savaşı'nın karakteri, sınıfsal önderliği.

7,00 EUR
1 x 'Kurtuluş Savaşı ve Lozan' siparis
Türk İnkılabının Karakterleri
Türk İnkılabının Karakterleri Yazar: Sadri Etem(Ertem) Yayinevi: Kaynak yayınları

Türk Devriminin önemli düşünürlerinden Sadri Etem (Ertem)'in bu kitabı, genç Cumhuriyet'in hangi ilkelerle inşa edildiğini ele alan çarpıcı bir incelemedir. Ertem'in amacı, bütün diğer Kemalist tarih yazımında olduğu gibi, yıkılan padişahlığın ideolojisiyle ve Tanzimat'la hesaplaşmak, toplumda Cumhuriyet'in ideolojisini hâkim kılmak, dinin "tabiattan uzaklaştıran" fikirlerinden kurtularak tarihin sosyolojik yasalarını kavratmak ve halkçı-devletçi fikirleri temellendirmektir

7,00 EUR
1 x 'Türk İnkılabının Karakterleri' siparis
Atatürk İhtilali
Atatürk İhtilali Yazar: Mahmut Esat Bozkurt Yayinevi: Kaynak yayınları

Atatürk İhtilali'nin birinci kitabının hazırlanışında, kitabın 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından yapılan birinci basımı esas alındı. Bu çalışma sırasında, kitabın Altın Kitaplar Yayınları tarafından 1967 yılında yapılan ikinci basımında birçok tahrif, atlama ve sadeleştirme hatası tespit edildi ve bunlar birinci basıma göre düzeltildi.

7,00 EUR
1 x 'Atatürk İhtilali' siparis
Atatürkün İstanbuldaki Çalışmaları
Atatürkün İstanbuldaki Çalışmaları Yazar: Sadi Borak Yayinevi: Kaynak Yayınları

Bu eserde, Mustafa Kemal'in, Harp Okulu'na girdiği 1899 tarihinden Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldığı 16 Mayıs 1919 tarihine kadar olan dönemde İstanbul'daki çalışmalarına ayrıntılı yer verilmiştir. Bu arada Atatürk'ün –özellikle 1899-1919 evresinde– yaşamöyküsündeki ve sicilindeki tutarsızlıklar için ilk defa yeni tarihler ileri sürülmüştür. Diğer yandan Atatürk'le ilgili, hiçbir yapıta girmemiş pek çok yeni bilgi ve belge ilk kez bu yapıtla sunulmaktadır. Sadi Borak, bu eseriyle, Atatürk'ün İstanbul'dak çalışmalarını masalımsı anlatımlardan soyutlayarak, gerçeklere en uygun biçimde saptamaya, belli olaylar üzerinde sis kaldırmaya çalışıyor. Özel arşivlerde kalmış, bugüne dek yayımlanmamış anılardan, yeni bilgi ve belgelerden de yararlanan Borak, birçok olayı bilinmeyen yönleriyle ilk kez gün ışığına çıkarıyor.

7,00 EUR
5,00 EUR
1 x 'Atatürkün İstanbuldaki Çalışmaları' siparis

1 dan/den 12 i göster (toplam 71 Üründen) Sayfalar:  1  2  3  4  5 ...  [sonraki >>] 

 

Avrupa'daki internet kitapçınız Kitap Dünyası
Frankenalle 39 , 60327 - Frankfurt/M  Tel :069 / 74 73 49 90 Fax:069 / 75 00 93 10 Mobil: 0178-8547974 info@turkkitapdunya.de Webmaster
Parse Time: 0.381s