Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Baslangiç sayfasi » Katalog » KITAP » Tarih Sizin kontonuz | Ürün sepeti | Kasa
Gilgameş Tarihte İlk Kral Kahraman
Gilgameş Tarihte İlk Kral Kahraman Yazar: Muazzez İlmiye Çığ Yayinevi: Kaynak Yayınları

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın kaleme aldığı bu kitap, Sumerlilerin bundan binlerce yıl önce yaşamış olan kahraman kralı Gilgameş'in serüvenlerini kapsayan bir öyküdür. Bu öyküde yer alan konular, Gilgameş'in yaşadığı çağdan itibaren yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza geçtikten sonra çiviyazısıyla destan halinde tabletlere yazılmıştır. Babilliler, Sumerce yazılmış tek tek konuları, Akad dilinde bir bütün destan haline getirmişler.

4,00 EUR
1 x 'Gilgameş Tarihte İlk Kral Kahraman' siparis
İnannanın Aşkı
İnannanın Aşkı Yazar: Muazzez İlmiye Çığ Yayinevi: Kaynak Yayınları

Sumer şairlerine göre Tanrıça İnanna, toplumun süsü, Sumer'in neşesidir. Ay Tanrısı Nanna'nın kızıdır. Akad'larda İştar, Musevilerde Astarte, Yunan'da Afrodit, Roma'da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Venüs yıldızını temsil etmektedir. O, güzelliğin, cinselliğin, çekiciliğin, şefkatin, hırsın, kavganın, önderliğin, kurnazlığın ve en önemlisi berekin ve çoğalmanın sembolü olmuştur. Sumer şairlerine, ozanlarına bitmez, tükenmez bir ilham kaynağı olan İnanna için yazılan öyküler, çiviyazısıyla kilden tabletler üzerine yazılarak zamanımıza kadar ulaşmıştır.

4,00 EUR
1 x 'İnannanın Aşkı' siparis
Osmanlının Etnik Kökeni
Osmanlının Etnik Kökeni Yazar: Fuad Köprülü Yayinevi: Kaynak Yayınları

Tarihçi Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik kökeni sorununu ele aldığı bu çalışmasında, Osmanlı tarihçileri tarafından ortaya atılan 19. ve 20. yüzyıllarda bütün Doğu ve Batı tarihçileri tarafından genellikle kabul edilen, "13. yüzyılda Kayı'ların Horasan'dan Anadolu'ya göçleri" teorisinin, hiçbir ciddi kanıta dayanmadığını ortaya koyuyor. Yazar, Osmanlı tarihçilerinin bu geleneksel teorisiyle taban tabana zıt diğer bir teoriyi, "Osmanlı sülalesinin Kayı'lardan olmadığı" teorisini de eleştiriyor.

5,00 EUR
1 x 'Osmanlının Etnik Kökeni' siparis
Derebeyi ve Dersim (Cumhuriyetin Gözüyle Kürt Meselesi 4)
Derebeyi ve Dersim (Cumhuriyetin Gözüyle Kürt Meselesi 4) Yazar: Naşit Hakkı Uluğ Yayinevi: Kaynak Yaınları

Naşit Hakkı Uluğ'un Derebeyi ve Dersim'i yazdığı/yayımladığı sırada, Dersim İsyanı'nın eli kulağındadır. Ayrıca, geride Şeyh Sait ve Ağrı İsyanlarının dersleri vardır. Uluğ, Cumhuriyet'in, Yunus Nadi, Falih Rıfkı ekolünden olan gazeteci ideolog ve sözcülerindendir. Dersim ve Derbeyi'nde, feodalizme karşı tutum ve köylüyü özgürleştirme konusunda genç Cumhuriyet'in hem henüz dumanı tüten ateşli bakış açısı vardır, hem de olayı bir asayiş boyutuna indirgemenin temelleri vardır.

5,00 EUR
1 x 'Derebeyi ve Dersim (Cumhuriyetin Gözüyle Kürt Meselesi 4)' siparis
Sümerli Lüdingirra
Sümerli Lüdingirra Yazar: Muazzez İlmiye Çığ Yayinevi: Kaynak Yayınları

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın bir ömür verdiği çalışmalarının İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve Sumer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış 74 000 çiviyazılı belge üzerinde 33 yıl çalışan, araştırmalarını bugün de sürdüren Çığ bu kitabında Sumerli Şair Ludingirra'nın ağzından, Sumer kültürünü anlatıyor. Anlatılanların tümü, çiviyazılı belgelerdeki bilgilerdir. Eser, bir "kurgu" değil; konuya 56 yılını vermiş bir uzmanın ulaştığı bilimsel düzeyin ve olgunluğun ürünüdür.Sumerli şairler, üçü dışında, imzalarını kullanmamışlar.

6,00 EUR
1 x 'Sümerli Lüdingirra' siparis
Orta Asya Uygarlığı
Orta Asya Uygarlığı Yazar: Doğu Perinçek Yayinevi: Kaynak Yayınları

Doğu Perinçek, kırk yıldır, Türk tarihi üzerine araştırmalar yapıyor. 1973 yılında yazdığı, orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişmelerini inceleyen Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek başlıklı kitabı, bu çalışmaların ilk ürünüydü. İlk üç basımı toplam 23 bin adet satan kitap, Türk tarihçilerinin Orta Asya süreçlerine ilişkin Milliyetçilikten kaynaklanan ciddi bilimsel yanlışların eleştirisi ekseninde yazılmıştı. Perinçek bu kitabında, Türkiye’de bilinmeyen ve işlenmeyen iki önemli tarihi olgu sunuyor:

6,00 EUR
1 x 'Orta Asya Uygarlığı' siparis
Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa
Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Yazar: Ernst Werner Yayinevi: Kaynak Yayınları

Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa isimli bu kitap, Alman tarihçi Ernst Werner’in iki ayrı çalışmasını bir araya getiriyor. Werner, bu kitapta yer alan makalelerin konusu olan Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa için şu değerlendirmeyi yapıyor:“Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa isyanını, tüm Türkiye tarihinin en önemli olayı olarak görüyorum. Şeyh Bedreddin’i bir ıslahatçı (reformcu) ve siyasetçi olarak görüyorum. O, Börklüce Mustafa gibi sınıf düzenini yıkmaya yönelmemişti. Şeyh Bedreddin’in istediği düzeni olanak dahilinde görüyorum. Eğer Şeyh Bedreddin kazanmış olsaydı, Balkan halkları, aynı zamanda Türk halkı, daha sonraki yıllarda çekmiş oldukları acıları çekmemiş olacaklardı. Türkiye halkının tarihi yeniden yazılmalıdır. Bu, Türkiye Marksistlerinin bir görevi olarak durmaktadır

6,00 EUR
1 x 'Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa' siparis
Hititler ve Hattuşaş
Hititler ve Hattuşaş Yazar: Muazzez İlmiye Çığ Yayinevi: Kaynak Yayınları

Muazzez İlmiye Çığ, bu kitabında okuyuculara yepyeni ufuklar açıyor; Anadolu'nun ortasında en az 3 500 yıl önce bir imparatorluk kurmuş olduğu halde çok az tanıdığımız Hititleri, akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor. Annesi Sumerolog Hatice Kızılyay ile Hattuşa'ya giden 14 yaşındaki İştar yazmış bunları; bulunan her yeni tabletten öğrendiklerini günlüğüne geçirmiş. İki ayı kapsayan bu günlükte, Hititlerin saray entrikaları, cinayetleri, kralların yıllıkları, fermanları, kanunları, mahkemeleri, Tanrıları, efsaneleri, fal ve sihirleri, çeşitli törenleri, aile yapıları, hastalık, doğum, evlenme ve boşanmaları, kitaplıkları, dil ve yazılarının çözümü, müzik, dans ve içkileri hakkında bilgiler sunuluyor.

7,00 EUR
1 x 'Hititler ve Hattuşaş' siparis
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Yazar: Ziya Gökalp Yayinevi: Kaynak Yayınları

Ziya Gökalp'in "Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler" başlıklı bu raporunda, Osmanlı idari yapısının bozularak doğuda feodal bir yapının oluşması Sultan Selim ve Sultan Süleyman devirlerine kadar götürülmektedir. Ziya Gökalp bu feodal düzenin nasıl yayılıp yerleştiğini "Halkçılık" başlıklı makalesinde yetkinlikle ele alır. İdari yapının bozulma nedenlerini iyi bildiğinden yeni kurulacak milli devletin sınırları içerisinde herhangi bir muhtariyete, aşiret ve cemaat düzenine yer olmadığını ve olamayacağını da biliyordu. Bu nedenle yüzyıllarca kapalı toplum halinde süregelen bu yapının sosyolojik araştırmasını yapma gereği duymuştur.

7,00 EUR
1 x 'Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler' siparis
Uygarlığın Kökeni Sumerliler 1
Uygarlığın Kökeni Sumerliler 1 Yazar: Muazzez İlmiye Çığ Yayinevi: Kaynak Yayınları

“Konu pek çok ve çeşitli olduğu için, çalışmamı iki cilde ayırdım. Birinci cilt olan bu kitap, merakla sorulan, Sumerlilerin evren ve evrenin, insanın oluşumunu ve tanrılarla ilgili inanışlarını dile getiren efsanelerini; kahramanların serüvenlerini içeren destanlarını; savaşlarla nasıl yıkılıp yakıldıklarını çok acıklı bir dille anlatan ağıtlarını ve izleri zamanımıza kadar gelen atasözlerini kapsayacak. “İkinci cilde alacağım konular ise, daha çok Sumerlilerin günlük yaşantılarıyla ilgili olacak. Tarih, hukuk, ekonomi, okullar, mabetler, cinsel yaşam, müzik, yemek, askerlik ve sanat gibi...

8,00 EUR
1 x 'Uygarlığın Kökeni Sumerliler 1' siparis
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Yazar: Fuat Bozkurt Yayinevi: Kaynak Yayınları

Prof. Fuat Köprülü'nün, Avrupa'da büyük yankılar uyandıran bu incelemesi, Osmanlı müesseselerinin, Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp,kendi geleneği içinde geliştiğini göstermektedir. Burada peşin hükümlere yer verilmeksizin, her müessese, sağlam bir tarih metoduna dayanılarak, kendi tarihi seyri içinde incelenmiştir.Konu, kendi ifadesiyle "Türklerin tarihi rolünün, yalnız askeri ve tahripkârbir mahiyette kaldığı ve medeni hayatta hiçbir olumlu rollerinin olmadığı" anlayışında olan Batılı tarihçilerin tezlerinin eleştirisi temelinde ele alınmaktadır.

8,00 EUR
1 x 'Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri' siparis
İttihat Terakki ve Jöntürkler
İttihat Terakki ve Jöntürkler Yazar: Kolektif Yayinevi: Kaynak Yaınları

Kaynak Yayınları, Türk Devrim tarihinin bütününü bilimsel olarak ele alan ve bugüne ışık tutan incelemelere özel bir önem vermektedir. Bu çerçevede, Bilim ve Ütopya Kooperatifi ile Çankaya Belediyesi öncülüğünde, 27 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen "Yüzüncü Yılı Anısına Jöntürk Devrimi" çalıştayına sunulan bildirileri bu kitapla sizlere sunuyoruz.
Kitapta yer alan konu başlıkları:
Prof. Dr. Semih Koray / 100. Yılı Anısına Jöntürk Devrimi Çalıştayı Açış Konuşması
Prof. Dr. Sina Akşin / Avrupa Büyük Devletleri İttihat ve Terakki'yi Neden Sevmiyorlardı?
Prof. Dr. Zafer Kars / 1908 Devrimi Bir Anadolu Devrimidir-Jöntürklerin Anadolu'daki Örgütleri ve Eylemleri Dr. Doğu Perinçek / 1908 Devrimi'nin Tarihsel Önemi

8,00 EUR
1 x 'İttihat Terakki ve Jöntürkler' siparis

1 dan/den 12 i göster (toplam 26 Üründen) Sayfalar:  1  2  3  [sonraki >>] 

 

Avrupa'daki internet kitapçınız Kitap Dünyası
Frankenalle 39 , 60327 - Frankfurt/M  Tel :069 / 74 73 49 90 Fax:069 / 75 00 93 10 Mobil: 0178-8547974 info@turkkitapdunya.de Webmaster
Parse Time: 0.857s