Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Baslangiç sayfasi » Katalog » KITAP » Din ve Aydınlanma Sizin kontonuz | Ürün sepeti | Kasa
Allah
Allah Yazar: Turan Dursun Yayinevi: Kaynak Yayınlar

Bu kitap Turan Dursun’un Kur’an Ansiklopedisi'nin "Allah" maddesidir. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: Allah adının Arap olup olmadığı? "Allah"a, "Tanrı" denir mi? İslam öncesi ("el cahiliye") Araplarında "Allah" Kur'an ve hadislerde "Allah". İslam "kelam"ında "Allah". Allah'ın varlığı nasıl kanıtlanabilir? Allah'ın kendisini olduğu gibi bilip kavramak mümkün mü? Allah-evren, Allah-insan ve toplum ilişkileri,

5,00 EUR
3,00 EUR
1 x 'Allah' siparis
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Yazar: Muazzez İlmiye Çığ Yayinevi: Kaynak Yayınları

Muazzez İlmiye Çığ, bu kitapta Sumer'in Aşk ve Bereket Tanrıçası İnanna, bereket kültü ve mabet fahişeliğinin Tevrat'taki izlerini sürüyor. • İnanna'nın kutsal evlenme öyküsü, bereket kültü eğlenceleri ve şiirleriyle Tevrat'taki "Neşideler Neşidesi"adlı şiir arasındaki benzerlikler… • efsaneleriyle Musevi efsaneleri arasındaki ortak noktalar… Yazar, kitabında, Sumer'den Tevrat'a fahişelik konusunu da irdeliyor: • Yeryüzünün ilk fahişeleri… • Tanrıça İnanna'yı "Göğün Fahişesi" diye adlandıran belgeler… • Kendilerini, tanrı namına bu işe gönüllü olarak adayan kadınlar; kutsal fahişeler… • İnanna'nın mabetlerinde rahibelerin bir görevi de kutsal fahişelik… • Tevrat'taki iki türlü fahişelik… • Bir kurum ve meslek olarak görülen mabet fahişeliği • Tevrat ayetlerinde ve Tanrıça İnanna'ya yazılan ilahilerde görülen"kutsal erkekler"…

5,00 EUR
1 x 'Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği' siparis
Bilim ve İman
Bilim ve İman Yazar: Sıgmund Freud Yayinevi: Kaynak Yayınları

Bilimsel ruhun dünyasal konular karşısında belirli bir tavrı vardır; dinsel konular karşısında ise bir an durur, tereddüt eder, ama sonunda bu konuda da eşiği aşar. Bu süreçte hiç duraklama yoktur; bilginin hazineleri ne kadar çok sayıda insana ulaşabilirse dinsel inançtan ayrılma o kadar yaygın olmakta, ilkönce dinin en modası geçmiş ve tartışma götürür uzantıları ama sonra temel önermeleri de terkedilmektedir. Yalnızca Dayton'da 'maynun davas'nı açan Amerikalılar, bu konuda tutarlı olduklarını ortaya koymuşlardır... Uzun vadede hiçbir şey mantık ve deneyimine karşı koyamaz ve dinin bu ikisiyle olan çelikisi de çok açık seçiktir... Biz bilimsel çalışma yoluyla dünya gerçeği hakkında, sayesinde gücümüzü arttırabileceğimiz ve yaşamımızı düzenleyebileceğimiz bazı bilgiler kazanılmasının mümkün olduğuna inanıyoruz... Hayır bizim bilimimiz yanılsama değildir. ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanmak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır!"

5,00 EUR
1 x 'Bilim ve İman' siparis
Şeriat ve Kölelik
Şeriat ve Kölelik Yazar: ilhan Arsel Yayinevi: Kaynak Yayınları

İslamcılar “İslam, köleye çok merhametli davranmayı istiyor” diyerek, İslamın kölelerin durumunu iyileştirdiğini, köleleri efendilerinin seviyesine yükseltmeye çalıştığını vb. öne sürerler. Ancak, İslam şeriatı “zamandan ve mekândan münezzeh”tir. Yani tabudur ve değiştirilemez. Kölelik kurumu İslamda kabul edilmiştir; bu, “Tanrı emri”dir. İslamcılar, işte bu yüzden, “kölelik” tartışmalarında “takıyyeci” bir tutum alırlar. Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında, İslamın kölelik karşısındaki tutumunu, tüm yönleriyle ele almaktadır. Yazar, konuyu ele alırken, başta Kur’an olmak üzere “en sahih” İslam kaynaklarına dayanmaktadır.

5,00 EUR
1 x 'Şeriat ve Kölelik' siparis
Şeriat Böyle
Şeriat Böyle Yazar: Turan Dursun Yayinevi: Kaynak Yayınları

Bu kitap, Turan Dursun’un, Prof. İlhan Arsel aracılığıyla tanıştığıErkan Boynuince ile mektuplaşmalarını ve “Şeriat Böyle” adlı bir film senaryosunun özetini içeriyor.Okur, Turan Dursun’un bir film senaryosu üzerinde çalıştığını ve bunu bitirmek üzere olduğunu, yazarın çeşitli mektuplarından ve yazılarından hatırlayacaktır. Bu senaryonun elinizdeki kitapta yer alan özeti (sinopsis) ve mektuplar, yazarın ABD’de yaşayan dostu Erkan Boynuince’nin arşivinden alınmıştır ve ilk kez yayımlanmaktadır. Kitabı, İlhan Arsel’in sunuş yazısıyla okura sunuyoruz.

5,00 EUR
1 x 'Şeriat Böyle' siparis
Cahiliyye
Cahiliyye Yazar: ilhan Arsel Yayinevi: Kaynak Yayınları

İlhan Arsel, bu kitabında, Muhammed'in Cahiliyye diye nitelendirdiği İslam öncesi dönemi, Kur'an'dan aldığı ayetler ışığında tartışmaktadır. "Muhammed, cahil Arapları, kabile toplumu olmaktan çıkarıp 'feodal' bir toplum haline getirmiş, dünya devleti düzeyine yükseltmiş ya da ilkel yaşamlardan ve batıl inançlardan kurtarıp uygarlık anlayışına yöneltmiştir" tezine karşılık Arsel, "Muhammed, Arapları dünya devleti düzeyine yükseltmek şöyle dursun, doğru dürüst bir devlet anlayışına bile sürükleyememiştir demektedir. Muhammed döneminde 'devlet' diye bir kuruluş dahi oluşmamıştır diyen Arsel “Muhammed, ne kendi toplumunu ve ne de İslama soktuğu toplumları batıl inançlardan kurtarmış değildir, çünkü bizzat kendisi batıla inanmışlardandır" tezini öne sürmektedir.

6,00 EUR
1 x 'Cahiliyye' siparis
Hintlilerde Tanrı
Hintlilerde Tanrı Yazar: Korhan kaya Yayinevi: Kaynak Yayınları

Doç. Dr. Korhan Kaya'nın bu kitabı, Hint toplumunda dinsel düşüncenin gelişimini, "Tanrı" kavramının evrimi merkezinde ele almaktadır. Kitap,aynı zamanda Hint din felsefesi üzerine bir çalışma niteliği de taşımaktadır: Dinsel Dönemler… Ariler ve İnançları… İnançlarda Farklılaşma… Hint İlkellerinin Ari Tanrılarını Hintlileştirmesi… Ana Tanrıça İnancı… Şüphe ve Materyalizm… Cayna ve Buddha… Hindu İnancının Yeniden Etkinlik Kazanması… Korhan Kaya, 1959 yılında Ankara'da doğdu. 1981'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Hindoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında doktorasını bitirdi. Ekim 1996'da doçent oldu. 1985'te araştırma görevlisi olarak DTCF'de çalışmaya başlayan Kaya, halen aynı fakültede Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir

6,00 EUR
1 x 'Hintlilerde Tanrı' siparis
Müslümanlık ve Nurculuk
Müslümanlık ve Nurculuk Yazar: Turan Dursun Yayinevi: Kaynak Yayınları

 Bu kitabın ilk basımı, 1971 yılında Ankara’da yapılmış. Özelliği, öteki kitaplarından farklı olarak, Turan Dursun’ün “Müslümanlığı” döneminde yazılmış olması. Turan Dursun, bu kitabında Nurculuk Tarikatının kurucusu “Bediüzzaman Said-i Nursi’nin Risale-i Nur’larını, Kur’an’daki ayetlerle karşılaştırıyor, onun Kur’an’a zıt düşen taraflarını ortaya koyuyor. Gerçekte Said-i Nursi, nasıl bir kimsedir? Risale-i Nur, nasıl bir kitaptır? Risale-i Nur’ da ileri sürülenlerin bilimsel bir değeri, İslamla bağdaşır bir yanı var mıdır? Nurcuların hepsi, gerçekten Said-i Nursi’ye ve Risale-i Nur’a inandıkları için mi Nurcu olmaktadırlar? Nurculuk Müslümanlığa yararlı mı, zararlı mı olmuştur?Turan Dursun, araştırmasını okura şöyle sunuyor: “Bu kitap, özellikle saf Müslümanların uyarılmasına yararsa ne mutlu bize…”

6,00 EUR
1 x 'Müslümanlık ve Nurculuk' siparis
Sahte Peygamberin Vaaz Kitabı
Sahte Peygamberin Vaaz Kitabı Yayinevi: Kaynak Yayınları

İnsanlar seller halinde sahte peygamberin konuştuğu tepenin yamacına birikmişti. Ağızlarını her açtıklarında mutlaka kötü bir laf ya da tehdit çıkmış öteki vaizler sahte peygambere uzaktan hınçla bakıyor, onu helak etmenin yollarını arıyorlardı. Böylece sıkılıp dururlarken, sahte peygamber konuştukça daha çok çileden çıkıyorlardı. Üç dinin büyükleri bir araya geldi. Hepsi de çok saygıdeğer olan bu insanlar çok ulvi bir konuyu aralarında tartışmaya başladılar. İlk öneri en eski sayılan dinden geldi: 'Onu asmayalım, çarmıha gerelim.' Bu öneri öteki dinin büyüklerinde öfke

6,00 EUR
1 x 'Sahte Peygamberin Vaaz Kitabı' siparis
Şeriat ve Eşitsizlik
Şeriat ve Eşitsizlik Yazar: ilhan Arsel Yayinevi: Kaynak Yayınları

Prof. İlhan Arsel bu kitabında, İslam dininin esas itibarıyla "eşitlik" dini olduğunu, insanlar arasında ayrıcalık yaratmadığını, ümmetleri (kavimleri ve milletleri) birbirlerinden üstün kılmadığını iddia eden ve bu iddialarını özellikle Kur'an'ın Hucurât ve Nisâ surelerindeki ayetlere dayandırarak örnekler veren İslamcılara şu yanıtı veriyor: "Kuşkusuz ki, bu tür hükümleri ve örnekleri üstünkörü okumakla yetinecek olursak, İslamda eşitlik ilkesinin var olduğunu sanırız. Fakat bunları dikkatlice inceleyecek ve bu arada eşitliği kökünden yok eden diğer hükümlere göz atacak olursak, Muhammed'in tanımladığı Tanrı'nın, insanlar arasında eşitlik yaratmayı aklından bile geçirmediğini görürüz. Aksine, eşitsizliği doğal bilmiş ve eşitsiz bir düzen yaratmayı kendisi bakımından övünülecek bir şey saymıştır." Şeriatın "eşitsizlik" esasına dayandığını ileri süren Arsel, konuyu bizzat Kur'an'dan aldığı ayetler ve hadisler ışığında incelemektedir.

6,00 EUR
1 x 'Şeriat ve Eşitsizlik' siparis
Turan Dursun Hayatını Anlatıyor
Turan Dursun Hayatını Anlatıyor Yazar: Sule Perinçek Yayinevi: Kaynak Yayınları

Gözünüzü çocuk yaşta medresede açmış, İslamı derinlemesine öğrenmiş bir müftüyü, büyük bir aydınlanma savaşçısı olmaya yönelten etkenler nelerdi? Hangi toplumsal ortam, hangi deneyimler, nerede ve nasıl bulunan bir enerji kaynağı Turan Dursun’u bir ışık haline getirdi? Şule Perinçek, öldürülmesinden iki buçuk ay önce Turan Dursun’la yaptığı görüşmelerde bu soruların yanıtını araştırdı. Turan Dursun,bu kitapta hayatını ve görüşlerini anlatıyor: Çocukluğum, annem, babam, öğrenimim, icazet alışım, Allah’la ilk kavgam, Köy imamı oluyorum, evleniyorum, müftülüğüm, Pemgambere ve Tanrı’ya inancın gerçek olmadığını anlıyorum TRT programlarım:

6,00 EUR
1 x 'Turan Dursun Hayatını Anlatıyor' siparis
Turan Dursuna Mektuplar
Turan Dursuna Mektuplar Yazar: ilhan Arsel Yayinevi: Kaynak Yayınları

Arsel ve Dursun'un yazışmaları 1987 sonunda başlar ve Turan Dursun'un öldürüldüğü 4 Eylül 1990'a kadar sürer. Öyle ki, ölümünden birkaç gün sonra, Turan Dursun'un 30 Ağustos 1990 tarihli mektubu ulaşır İlhan Arsel'e…İki kitap olarak hazırladığımız mektuplarda, aydınlanma mücadelesinin iki bayrağı arasındaki sarsılmaz dostluğu, şeriatın karanlığına karşı mücadele azmini okuyacaksınız. Arsel ve Dursun'un mektupları, iki yazarın günlük yaşamlarından kısa ve uzun vadeli programlarına, sevinçlerinden hüzünlerine, "din" ve "Tanrı" konusundaki görüşlerine kadar, birçok konuyu içeriyor.Kitap, İlhan Arsel'in Turan Dursun'a yazdığı 51 mektubu ve ek olarak dokuz yazıyı bir araya getiriyor.

6,00 EUR
5,00 EUR
1 x 'Turan Dursuna Mektuplar' siparis

1 dan/den 12 i göster (toplam 57 Üründen) Sayfalar:  1  2  3  4  5  [sonraki >>] 

 

Avrupa'daki internet kitapçınız Kitap Dünyası
Frankenalle 39 , 60327 - Frankfurt/M  Tel :069 / 74 73 49 90 Fax:069 / 75 00 93 10 Mobil: 0178-8547974 info@turkkitapdunya.de Webmaster
Parse Time: 0.622s