Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Türkkitapdünyasi, Turkkitapdunya, Türk kitap dünyasi, Avrupada 24 saat hizmet
Baslangiç sayfasi » Katalog » KITAP » Teori Siyaset Güncel Sizin kontonuz | Ürün sepeti | Kasa
İmparatorluğa Karşı
İmparatorluğa Karşı Yazar: Mıchael Parentı Yayinevi: Kaynak Yayınları

ABD emperyalizmi nedir? Ya da, Michael Parenti'nin deyimiyle "İmparatorluk"? Ne yapar? Başka ülkeleri ve halkları nasıl baskı altına alır? Dünyayı nasıl yağmalar? Hangi araçları, nasıl kullanır? Dünya çapında nasıl örgütlenir? Kimlere, neden, nasıl müdahale eder? Bunu kimin, hangi sınıfın çıkarı için yapar? Parenti, benzer yüzlerce soruya kitabında net yanıtlar veriyor. Okuyacağınız örneklerden birkaçı: CIA'nın ABD'nin bir yöresinde yaptığı biyolojik savaş denemesi.

4,00 EUR
1 x 'İmparatorluğa Karşı' siparis
Devlet-Ulus
Devlet-Ulus Yazar: Hikmet Gökalp Yayinevi: Kaynak Yayınları

“Dünyamızda, tarihsel koşulların bir hediyesi olarak devrimini yapmış iki Devlet-Ulus vardır: Biri Fransa, diğeri Türkiye. Her ikisi de üniter ve communautaire’dir. Her iki ülkede de tebaanın yerini, boğuşa boğuşa vatandaş almıştır. Diğer büyük ve zengin ülkelerin hemen hepsinde birey tebaa olarak kalmış, vatandaşlık düzeyine ulaşamamıştır…” Prof. Dr. Hikmet Gökalp, 1917’de Antakya’da doğdu. 1943’te Dil Tarih Fakültesi’nde Felsefe ve Fransız Edebiyatı bölümlerini bitirdi.

4,00 EUR
1 x 'Devlet-Ulus' siparis
AB Emperyalizmi ve İşçi Sınıfı
AB Emperyalizmi ve İşçi Sınıfı Yazar: Yıldırım Koç Yayinevi: Kaynak Yayınları

Bugün Türkiye'de her kesimde ve özellikle de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi içinde Avrupa Birliği’yle ilgili iki yaklaşım göze çarpmaktadır. Birinci yaklaşım, Avrupa Birliği'nin, insanlığın idealini temsil eden "alternatif bir sosyal model" olduğu görüşündedir. İkinci yaklaşım ise, emperyalist bir güç olan Avrupa Birliği'nin temel hedeflerinden birinin Türkiye'yi, halkımızı ve işçi sınıfımızı parçalayarak, bir bölümünü tümüyle Avrupa Birliği'nin denetimi altına sokmak olduğu görüşündedir.

4,00 EUR
1 x 'AB Emperyalizmi ve İşçi Sınıfı' siparis
Avrasya Seçeneği
Avrasya Seçeneği Yazar: Doğu Perinçek Yayinevi: Kaynak Yayınları

Doğu Perinçek bu kitabında Türkiye için bağımsız dış politika seçenekleri üzerinde duruyor. Kitaptan bazı başlıklar:
Direnen Coğrafya: Avrasya… Yeni Dünya Düzeni ve Dış Politika Seçeneği… Pasifik Yüzyılına Girerken… Parçalayanlar ve Parçalananlar… Yugoslavya'nın Sevr'i ve Türkiye'nin Sevr'i… Mustafa Kemal'den "Kafkas Seddi" Dersi… Mehmetçiğin Kanını Pazarlama Kumpanyası… Kıbrıs'ta Çözüm…

4,00 EUR
1 x 'Avrasya Seçeneği' siparis
Asurlar
Asurlar Yazar: Stefan Andersson Yayinevi: Kaynak Yayınları

'Irak, Suriye, Lübnan ve Türkiye'den göç eden 13 bin Asur'un öyküsü. Asurların tarihçesi, kilise çevresinde dönen politik oyunlar, ad ve dil sorunu. Bugünün Asurları neye dayanarak etnik bir halk grubu oluşturduklarını söylüyorlar? Asur İmparatorluğu'nu kuran halkın torunları olduklarını kanıtlayabilirler mi? Eldeki bilimsel yöntemlerle bu iddia ne çürütülebilir ne de kanıtlanabilir. Homojen bir grup olarak görünmek istemelerinin ardında bütünsel bir analiz yok. Çeşitli Süryani kiliselerine mensup insanların güçlü kültürel bağlarla bağlı olmaları bir gerçektir.

4,00 EUR
1 x 'Asurlar' siparis
Susurluk Komisyonu Tutanakları 1
Susurluk Komisyonu Tutanakları 1 Yayinevi: Kaynak Yayınları

Bu kitapta İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, 24 Aralık 1996 tarihinde TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na yaptığı açıklamalar yer almaktadır. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, devletin kurumları arasında konuyla ilgili yazışmaları bulacaksınız. İkinci bölümde, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in; üçüncü bölümde ise, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı yer almaktadır.

4,00 EUR
1 x 'Susurluk Komisyonu Tutanakları 1' siparis
Cumhuriyet Devrimi Kanunları
Cumhuriyet Devrimi Kanunları Yazar: Ferit İlsever Yayinevi: Kaynak Yayınları

Bu kitap, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasından sonra çıkartılan Devrim Kanunlarının günümüz açısından en anlamlı ve önemli olanlarını incelemektedir: Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılmasına Dair Kanun, Tevhidi Tedrisat (Öğretimin Birliği) Kanunu, Hilafetin Kaldırılmasıyla İlgili Kanun, Medeni Kanun, Tekke ve Zaviyelerin Kapatıılmasına Dair Kanun, Şapka İktisası (Giyilmesi) Hakkında Kanun, Aşarın Kaldırılması Kanunu, Bazı Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve Hiyaneti Vataniye Kanunu.

4,00 EUR
1 x 'Cumhuriyet Devrimi Kanunları' siparis
Maoizmin Geleceği
Maoizmin Geleceği Yazar: Samir Amin Yayinevi: Kaynak Yayınları

Samir Amin bu kitabında sosyalist, devletçi ve kapitalist üç gelişme modelini karşılaştırarak aralarındaki yapısal farklılıkları inceliyor. sosyalist üretim ve bölüşüm ilişkilerini ele alırken başlangıç noktası olarak “sosyalist devrim”in gerçekleştiği azgelişmiş bir ülkeden hareket ediyor, geri bir ülkede sosyalizmin sorunlarına ışık tutuyor. Yazar Çin devrimini incelediği 1946-1976 dönemini üç nedenle esas olarak olumlu buluyor: Birincisi, Çin’in politikalarında çeşitli iniş ve çıkışlara rağmen işçi-köylü ittifakının sağlam alabilmesi. İkincisi, işçi-köylü devleti niteliğini koruması. Üçüncüsü, otuz yılda ulusal özerkliğini koruma ve pekiştirmesi.

4,00 EUR
1 x 'Maoizmin Geleceği' siparis
Medyamızın Halleri
Medyamızın Halleri Yazar: Hasan Yalçın Yayinevi: Kaynak Yayınları

Medyamızın Halleri, sosyal bilimcilerin medya hakkında yaptığı binlerce sayfalık araştırmaların hülasasıdır. Hasan Yalçın medyanın ideolojik karakterini, kimin güdümünde olduğunu, kamuoyunu nasıl etkilediğini yakın tarihimizden verdiği birbirinden renkli örneklerle, herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyor: “Medya her zaman psikolojik savaş silahıydı. Ama Yeni Dünya Düzeni, onu, nükleer silahlardan daha etkili bir güç haline getirdi. İletişim teknolojisindeki gelişme, emperyalizme, halkı kendi evinde her saat zehirleme olanağı verdi.

5,00 EUR
1 x 'Medyamızın Halleri' siparis
NGO lar
NGO lar Yazar: Hasan Yalçın Yayinevi: Kaynak Yayınları

NGO çarkı; mali kaynaklar, para akış Hasan Yalçın, NGO’ları, sadece Türkiye’deki faaliyetleriyle değil, NGO felaketini bütün yönleriyle yaşamış olan Yugoslavya ve Irak laboratuvarlarında da analiz ediyor: “NGO’lar buralarda, askerî faaliyete tam uyumlu hizmetten istihbarat örgütleriyle işbirliğine kadar bütün marifetlerini gösterdiler. Ulusal direnci kırmak, milletleri birbirlerine düşürüp çatıştırmak için psikolojik savaşın bütün yöntemlerini kullandılar. İşbirlikçiliği ve ihaneti örgütlediler; milletlerin ahlakını bozdular, insanları çürüttüler; ezilmiş yığınların içinden CIA ve diğer istihbarat örgütleri için eleman devşirdiler.”

5,00 EUR
1 x 'NGO lar' siparis
Psikolojik Savaş
Psikolojik Savaş Yazar: Hasan Yalçın Yayinevi: Kaynak Yayınları

SüperNATO'nun Türkiye'de sosyalist sola karşı yürüttüğü psikolojik savaşta tek bir görev belirlenmiştir: İşçi Partisi'ni yıpratmak! İşçi Partisi, neredeyse 40 yıldır SüperNATO'nun psikolojik savaşıyla boğuşmaktadır. Boğuşa boğuşa, zırhlandık. Partimizde psikolojik savaşa karşı koyma ustaları yetişti. Bu ustaların ustası Hasan Yalçın'dır. Üniversite gençliğinin önderi, halk kitlelerinin örgütleyicisi, teorisyen, parti önderi, parti okullarında öğretmen, hapisanedeki devrimci, Kontrgerilla merkezlerinde sorgulanan partizan olarak Hasan Yalçın, büyük tecrübeler kazandı.

5,00 EUR
1 x 'Psikolojik Savaş' siparis
Ortak Aklımız Parti
Ortak Aklımız Parti Yazar: Hasan Yalçın Yayinevi: Kaynak Yayınları

Hasan Yalçın yaşıyor olsaydı, 23 Temmuz 2007 tarihli Çiviyazısı’nın konusu büyük olasılıkla siyasi iktidar hedefli örgütlenme, yazının başlığı da “Gene Parti” ya da “Bir Kere Daha Parti” olurdu. Bunu tahmin etmek hiç zor değil, çünkü her seçimden sonra, her büyük kitle eyleminin ardından mutlaka parti ve doğru örgütlenme konusunda bir yazı yazmış Hasan Yalçın. Bu yazılarında Hasan Yalçın, çeşitli akımlarla, çeşitli kesimlerle bugün de çok eğitici olan bir ideolojik mücadele yürütüyor.

5,00 EUR
1 x 'Ortak Aklımız Parti' siparis

1 dan/den 12 i göster (toplam 81 Üründen) Sayfalar:  1  2  3  4  5 ...  [sonraki >>] 

 

Avrupa'daki internet kitapçınız Kitap Dünyası
Frankenalle 39 , 60327 - Frankfurt/M  Tel :069 / 74 73 49 90 Fax:069 / 75 00 93 10 Mobil: 0178-8547974 info@turkkitapdunya.de Webmaster
Parse Time: 1.090s